Có được ly hôn khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn?

195
Luật sư doanh nghiệp SBLaw
Luật sư doanh nghiệp SBLaw

Đương sự hỏi: Vợ chồng chúng tôi được hai bên nội ngoại tổ chức kết hôn từ năm 2002. Nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn không đi đăng ký kết hôn. Vậy nếu tôi muốn ly hôn có được không?

Trả lời: Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì việc kết hôn phải được đăng ký và do UBND cấp xã phường thực hiện theo đúng trình tự pháp luật quy định. Giấy chứng nhận kết hôn sẽ được UBND cấp xã phường trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên. Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Đến thời điểm này nếu hai vợ chông chưa thực hiện việc đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã phường theo quy định pháp luật thì sẽ không được coi là vợ chồng.

Theo quy định tại điểm cmục 3 Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình có quy định như sau:

“Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 của Nghị quyết này, nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu có yêu cầu ly hôn thì Toà án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Toà án áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết”.

Như vậy nếu chị muốn ly hôn thì Tòa án sẽ thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng. Nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Tòa án giải quyết theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2000.