Trang chủ Tư vấn luật Tư vấn luật giải quyết tranh chấp

Tư vấn luật giải quyết tranh chấp

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng?

Câu hỏi: Tôi là Dương, ở Hà Nội. Tôi có cho một người bạn vay 200 triệu đồng, có hợp đồng ký kết ngày...

Muốn giải quyết tranh chấp lao động về tiền lương thì phải tiến hành những thủ tục gì?

Câu hỏi: Tôi là Đình. Tôi đang làm công nhân ở Hà Nội. Công nhân trong công ty đã 4 tháng nay chưa được...