Trang chủ Dịch vụ Quan hệ chính phủ

Quan hệ chính phủ

SBLAW có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực quan hệ chính phủ và thiết lập, duy trì và phát triển các quan hệ với các cơ quan chính phủ để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cảu nhà đầu tư và khách hàng khi kinh doanh tại Việt Nam.

img_3929-1

Dịch vụ tư vấn quan hệ chính phủ của chúng tôi bao gồm:

Phát triển và điều phối các chiến lược tư vấn cho doanh nghiệp kinh doanh hoặc có ý định kinh doanh tại Việt Nam.

Chuẩn bị và cử luật sư làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng nhằm thuyết phục giải trình các vấn đề liên quan tới dự án kinh doanh.

Chuẩn bị và thuyết trình các cơ quan chức năng xin chủ trương đầu tư dự án.

Tìm kiếm và cập nhật hiệu lực các văn bản pháp luật có liên quan tới quá trình kinh doanh, phân tích những điểm bất lợi và có lợi của văn bản, những điểm chưa hợp lý và đề xuất kiến nghị tới cơ quan chức năng Việt Nam

Tư vấn về vấn đề tuân thủ pháp luật và quy định của dự án của nhà đầu tư.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law