Bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả đang bị xâm phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực photocopy.

Ở Việt Nam, tình trạng vi phạm bản quyền, vi phạm quyền tác giả đang là một vấn đề hết sức nhức nhối

Dịch vụ pháp lý về quyền tác giả và quyền liên quan

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý về quyền tác giả và quyền liên quan với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh.

Luật sư SBLAW nêu quan điểm về quyền tác giả trên báo Petrotimes.

Trong bài viết Nhiếp ảnh gia Na Sơn không hiểu luật? của tác giả Ngọc Dung trên báo Năng lượng điện tử Petrotimes có ý kiến của luật sư Nguyễn Thanh Hà từ công ty Luật SBLAW về vấn đề bản quyền.

Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những điều khoản cơ bản sau:

Tư vấn soạn thảo và đàm phán Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn soạn thảo và đàm phán Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan cho khách hàng.

Thẩm quyền và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan[...]
Luật sư sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm kiến trúc

Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc; Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc[...]
SBLaw Hà Nội

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm tạo hình bao gồm[...]

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm[...]

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan[...]
Những bức ảnh thiên nhiên đẹp

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật SHTT[...]

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật SHTT cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan[...]