Những hình thức đầu tư kinh doanh dịch vụ pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Câu hỏi: Tôi có một người bạn người Nhật. Bạn tôi muốn đầu tư kinh doanh dịch vụ pháp lý tại Việt Nam. Xin...

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu phải tiến hành các thủ tục gì?

Câu hỏi: Tôi là Mạnh, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi: Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước...

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Tôi là Phượng. Công ty tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nay muốn lập có sở bán lẻ...

Nhà đầu tư nước ngoài muốn xây bệnh viện tại Việt Nam thì cần tiến hành những thủ tục gì?

Câu hỏi: Tôi là Hảo, bạn tôi là nhà đầu tư Singapore. Nay muốn đầu tư xây dựng bệnh viện tại Việt Nam. Xin...

Tư vấn điều kiện đầu tư dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Câu hỏi: Tôi là Hương. Tôi có một người bạn người Hàn Quốc. Nay bạn tôi muốn đầu tư vào dịch vụ viễn thông...

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài bán buôn rượu tại Việt Nam

Câu hỏi: Tôi là Minh. Qúy công ty cho tôi hỏi: Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài bán buôn rượu tại Việt...

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ massage có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Bạn tôi là người Nhật. Nay muốn đầu tư vào Việt Nam, cụ thể là muốn thành lập 1 công ty kinh...

Tư vấn thành lập công ty xuất nhập khẩu dược phẩm có vốn nước ngoài

Câu hỏi: Tôi có 1 người bạn ở Úc. Nay bạn tôi muốn thành lập một công ty xuất nhập khẩu dược phẩm (có...

Nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ pháp lý tại Việt Nam thì phải đáp ứng điều kiện gì?

Câu hỏi: Tôi là Phụng. Bạn tôi là người nước ngoài (người Nhật Bản) muốn vào Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực dịch...

Công ty nước ngoài muốn thành lập công ty con ở Việt Nam thì phải làm sao?

Câu hỏi: Bạn tôi là người nước ngoài, đã có công ty riêng ở bên đó. Nay bạn tôi muốn đầu tư vào Việt...

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Bạn tôi là người Nhật. Nay bạn tôi muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam....

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh giáo dục

Câu hỏi: Tôi là Hoàng. Qúy công ty cho tôi hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư vào lĩnh vực giáo...