Bảo hộ thương hiệu cho doanh nghiệp startup

Ngày 1 tháng 10 năm 2014, luật sư Nguyễn Thanh Hà và luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn đến từ công ty luật SBLAW đã có buổi tọa đàm về luật sở hữu trí tuệ và thực tiến áp dụng với chủ đề: Tài sản sở hữu trí tuệ làm sao để bảo vệ?

Dịch vụ pháp lý bảo hộ nhãn hiệu

SBLAW với các luật sư và chuyên viên tư vấn giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn về sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế.

Nhãn hiệu có thể được đăng ký như là Kiểu dáng công nghiệp không?

Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có nhãn hiệu, muốn bảo hộ nhãn hiệu dưới dạng kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ, điều này có được hay không?

Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu gồm quyền chiếm hữu, quyền định đoạt và quyền sử dụng.

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu):

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ( li-xăng nhãn hiệu) cho bên thứ 3.

Tư vấn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về thủ tục chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) như sau:

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

SBLAW là một đại diện sở hữu trí tuệ, cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ một cách toàn diện tại Việt Nam và quốc tế trong đó có dịch vụ gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.