Nhãn hiệu có thể được đăng ký như là Kiểu dáng công nghiệp không?

390

Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có nhãn hiệu, muốn bảo hộ nhãn hiệu dưới dạng kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ, điều này có được hay không?

Luật sư trả lời: Nhãn hiệu nếu được thiết kế và trình bày một cách độc đáo với những họa tiết, hoa văn mang tính thẩm mỹ có thể được bảo hộ như là kiểu dáng công nghiệp.

Doanh  nghiệp nên tham khảo về nội dung bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với các tiêu chí bảo hộ là tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Doanh nghiệp có thể liên hệ với các luật sư để được tư vấn cụ thể.