Tư vấn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

447

SBLAW tư vấn về thủ tục chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) như sau:

SBLAW tư vấn chuyển giao đơn đăng ký cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, tận tình với chi phí hết sức cạnh tranh và hợp lý.

Khách hàng cần quan tâm tới vấn đề pháp lý sau:

– Sau khi hoàn tất việc chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu đã chuyển giao.

– Quyền đối với nhãn hiệu đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào, giai đoạn thẩm định hình thức hay nội dung, cấp văn bằng.

– Thời gian thực hiện chuyển quyền từ 2 đên 3 tháng.

Hồ sơ pháp lý bao gồm:

– Tờ khai (Theo hướng dẫn)

– Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu (SBLAW có thể hỗ trợ đàm phán và soạn thảo)

– Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLAW)