Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

247

SBLAW là một đại diện sở hữu trí tuệ, cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ một cách toàn diện tại Việt Nam và quốc tế trong đó có dịch vụ gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

1. Sự cần thiết phải gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu muốn nhãn hiệu tiếp tục được bảo hộ khi hết hạn, bạn phải làm các thủ tục để gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP).
2. Thủ tục pháp lý để gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định của mục a và b, điểm 20.4, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì thủ tục gia hạn được quy định như sau:

– Để được gia hạn hiệu lực nhãn hiệu, trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn, chủ văn bằng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và nộp lệ phí gia hạn văn bằng với NOIP.

– Đơn yêu cầu gia hạn nhãn hiệu có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không vượt quá 6 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

3. Hồ sơ pháp lý nhằm Gia hạn văn bằng bảo hộ 

Để gia hạn bảo hộ cho nhãn hiệu, chủ đơn nhãn hiệu cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ pháp lý như sau:

– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
– Giấy uỷ quyền (theo mẫu của SBLAW);
– Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

4. Lệ phí và phí luật sư

Căn cứ theo Thông tư số 132/2004/TT – BTC của Bộ tài chính về lệ phí trong sở hữu công nghiệp thì lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định cụ thể như sau:
– Lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm dịch vụ: 450.000 đồng
– Lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho mỗi tháng nộp muộn: 10% lệ phí gia hạn
– Lệ phí luật sư sẽ được thông báo cho khách hàng khi tiến hành ký hợp đồng.

5. Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ của SBLAW

Văn bằng bảo hộ  nhãn hiệu là công cụ hữu ích giúp bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp và chủ thể quyền. Tuy nhiên, thời hạn bảo hộ chỉ là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Vì vậy, để an tâm trong kinh doanh, khi nhãn hiệu sắp hết hạn, doanh nghiệp cần liên hệ với luật sư để được tư vấn về thủ tục.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Gia hạn nhãn hiệu của SBLAW:

– Tư vấn và tiến hành thủ tục, soạn thảo hồ sơ gia hạn đơn giản, thuận tiện, hiệu quả với chi phí hợp lý.

Doanh nghiệp cần cung cấp cho chúng tôi các tài liệu sau:
1- Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLAW)
2- Bản gốc của Giấy chứng nhận đăng kí Nhãn hiệu hàng hóa
3- Lệ phí gia hạn