Vợ có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ riêng của chồng?

825

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời trên Truyền hình Quốc hội, trong Chương trình Hiểu Đúng – Làm Đúng về tình huống: Vợ có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ riêng của chồng? Dưới đây là nội dung chi tiết:

Tình huống:  Anh Tú với chị Hoa sau 1 thời gian chung sống với nhau thì xảy ra bất hòa dẫn đến việc li dị. Tuy nhiên sau khi li dị, chị Hoa bị nhân viên ngân hàng tìm đến yêu cầu chị Hoa thanh toán khoản nợ của chồng mình vì anh Tú hiện nay không thể liên lạc được. Chị Hoa lo lắng nên đã tìm đến luật sư xin tư vấn.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng:

“Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

4. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

5. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan”.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về trách nhiệm liên đới của vợ chồng:

“1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này”.

Trường hợp 1: Nếu khoản vay này phát sinh trong thời kỳ hôn nhân

– Nếu trong lúc làm ăn, anh Tú có đem số tiền này về để tiêu dùng trong gia đình (mặc dù bạn không biết đó là số tiền do làm ăn riêng mà có) theo quy định tại Điều 30 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới đới với khoản nợ này.

“Điều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình

1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình”.

– Còn nếu bạn không hề biết về việc anh Tú có vay tiền để làm ăn và việc vay tiền của anh Tú cũng không phải là quan hệ đại diện giữa vợ và chồng theo quy định tại Điều 24, 25, 26 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, tức là anh Tú sử dụng số tiền vay đó với mục đích riêng và không cho bạn biết thì tài sản chung của vợ chồng sẽ không được dùng để thực hiện nghĩa vụ đối với người thứ ba theo quy định tại điều này và khi ly hôn bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ riêng của anh Tú.

Trường hợp 2: Nếu khoản vay phát sinh sau khi ly hôn

Trường hợp này, đương nhiên anh Tú phải chịu trách nhiệm trả nợ, bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ riêng của anh Tú.