Trang chủ Dịch vụ Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Dàn xếp và Hòa giải

  • Các luật sư của SBLAW có nhiều kinh nghiệm và luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về vấn đề hòa giải các tranh chấp trong kinh doanh liên quan tới hợp đồng và các tranh chấp khác.
Các luật sư của S&B họp để tư vấn cho doanh nghiệp
Các luật sư của SBLAW họp để tư vấn cho doanh nghiệp

Vai trò của luật sư  là phân tích, đưa ra ký kiến tư vấn giúp các bên trong tranh chấp hiểu thêm các quy định của luật , bản chất của tranh chấp và đề ra phương án hòa giả mà các bên có thể chấp nhận được, tránh việc phải đưa  ra các cơ quan tài phán.

Tranh tụng và Trọng tài

Trong trường hợp hòa giải không đạt được kết quả và các bên không giải quyết được tranh chấp, các luật sư của SBLAW sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tranh tụng tại Việt Nam và nước ngoài..

SBLAW có mạng lưới đối tác tại 60 quốc gia trên thế giới sẽ trợ giúp khách hàng giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các vụ tranh chấp hợp đồng tới các vụ kiện dân sự phức tạp xuyên quốc gia.

Trong các vụ kiện tranh chấp mang tính chất quốc tế, SBLAW đóng vai trò tư vấn chính trong nước để hợp tác chặt chẽ với các hãng luật của các nước sở tại để giải quyết một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

Các luật sư của SBLAW có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp thông qua trọng  tài quốc tế theo quy định tố tụng của ICC và UNCITRAL.

Tại Việt Nam, SBLAW có nhiều kinh nghiệm trong việc trợ giúp khách hàng tìm ra cách thức giải quyết các vụ tranh chấp phức tạp và làm đại diện theo ủy quyền hoạc luật sư trước tòa án và trọng tài  thương mại.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law