Trang chủ Giới thiệu về SBLAW Bảo mật thông tin khách hàng

Bảo mật thông tin khách hàng

SBLAW sẽ bảo mật tất cả các thông tin có từ Quý Khách hàng và không có sự đồng ý bằng văn bản của Quý Khách hàng, tiết lộ cho bên khác hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu, dữ liệu, hoặc thông tin có tính chất bảo mật, ngoại trừ nhằm mục đích thực hiện phạm vi dịch vụ của SBLAW cho Quý Khách hàng, hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong tất cả các khía cạnh của công việc, các luật sư và chuyên viên tư vấn của SBLAW duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật các thông tin thu được trong quá trình thực hiện dịch vụ. Tuy nhiên, SBLAW sẽ đề cập  mà không có sự chỉ định của Quý Khách hàng trong bất cứ tài liệu được công bố nào.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law