Hậu quả của việc phát tán ảnh “nóng” của người khác lên mạng xã hội

935

Câu hỏi: Tôi là Liên. Hiện tại bạn trai cũ của tôi phát tán ảnh nóng của tôi một cách tự do lên mạng xã hội nên tôi bị mọi người làm phiền một cách quá mức làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi. Xin hỏi, việc bạn trai tôi phát tán ảnh của tôi mà không có sự cho phép của tôi thì xử lý như thế nào? Hậu quả của việc phát tán ảnh tự do đó là như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc bạn trai cũ của bạn phát tán hình ảnh nhạy cảm của bạn mà chưa có sự đồng ý của bạn,  xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người trong hình ảnh hoặc xâm phạm trật tự, an toàn xã hội là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý hành chính, chịu trách nhiệm dân sự hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định, cụ thể:

Thứ nhất, xử phạt hành chính:

Theo quy định tại Điều 5.1.b Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì Nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm vào mục đích tuyên truyền, kích động dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Người này sẽ phải chịu xử phạt hành chính theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP:

Điều 66 quy định về Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

..

g) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Thứ hai, chịu trách nhiệm dân sự  

Khoản 1 Điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về quyền cá nhân đối với hình ảnh như sau:

“1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Điều 592 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm.

“1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Trong trường hợp này thì bạn trai cũ của bạn phải bồi thường cho bạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 592 Bộ Luật Dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần mà bạn phải gánh chịu. Nếu bạn và bạn trai cũ của bạn không thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường tổn thất tinh thần thì mức bồi thường tối đa do nhà nước quy định là không quá 10 lần lương cơ sở.

Thứ ba, truy cứu trách nhiệm hình sự:

Nếu hành vi của người này xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của bạn thì người đó bị truy cứu TNHS về Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), cụ thể:

“1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%75.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên76;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Trong trường hợp này,  nếu hành vi nghiêm trọng, bạn trai cũ của bạn có thể sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm do sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phát tán ảnh nóng của bạn gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của bạn. Bạn trai cũ của bạn còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.