Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

337
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi là Huỳnh. Qúy công ty cho tôi hỏi: Bên tôi muốn kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động thì bên tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Phụ lục 4 của Luật đầu tư năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2016/QH14) thì “kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để được kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động thì tổ chức đó phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định. Cụ thể, Điều 54 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

“Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.

2. Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

3. Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động”.

Theo đó, để được phép kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, nếu chưa thành lập doanh nghiệp thì khi mới bắt đầu để được kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động thì cơ sở kinh doanh phải phải đăng ký thành lập doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh là cho thuê lại lao động.

Tùy vào nhu cầu, quy mô kinh doanh, cơ sở kinh doanh có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Trường hợp đã thành lập doanh nghiệp mà trước đó chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động thì bây giờ để được kinh doanh ngành nghê này doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Ngoài việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động thì do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để được phép cho thuê lại lao động doanh nghiệp phải được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao đồng đồng thời phải tuân thủ các quy định khác về mục đích, công viêc, thời hạn cho thuê lại lao động.

Thứ hai, phải có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

Điều kiện cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Điều 5 Nghị định 55/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;

2. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

3. Có trụ sở theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

4. Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định này”.

Theo đó thì để được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

+Thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính. Thủ tục nộp tiền ký quỹ thực hiện theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi doanh nghiệp cho thuê hoàn thành thủ tục và nộp tiền, ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động cho doanh nghiệp.

+ Có vốn pháp định là 2 tỷ đồng và phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định này trong suốt quá trình hoạt động. Để chứng minh đáp ứng điều kiện này Doanh nghiệp phải làm hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn pháp định và gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh khi làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Có trụ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện sau: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên. Trường hợp này doanh nghiệp cũng cần làm hồ sơ xác nhận có trụ sở kinh doanh đạt điều kiện.

+ Điều kiện với người đứng đầu doanh nghiệp: phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

2. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

3. Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải duy trì tất cả các điều kiện trên trong thời gian hoạt động dịch vụ cho thuê lại lao động.