Những yêu cầu mà nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện

442

Câu hỏi: Tôi là Tuấn. Tôi đang là một nhà đầu tư, kinh doanh. Xin hỏi, nhà nước không bắt buộc các nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật đầu tư 2014 thì nhà nước không bắt buộc các nhà đầu tư thực hiện những yêu cầu như sau:

–           Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước;

–           Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

–           Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

–           Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;

–           Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

–           Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;

–           Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần tư vấn về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng khu resort tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình phát trên truyền hình Netviet.