Tranh chấp giữa nhãn hiệu

Tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại của doanh nghiệp khác

Trong chuyên mục Lăng kính pháp luật thuộc chương trình Kinh doanh và pháp luật của Kênh VTV2, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ...

Luật sư SBLAW thuyết trình về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Đại học ngoại thương

Nhận lời mời của Tổ bộ môn sở hữu trí tuệ Đại học ngoại thương Hà Nội, luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn, trưởng phòng thực thi và giải quyết khiếu nại của SBLAW

Xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Việt Nam

Khi doanh nghiệp, cá nhân và chủ thể quyền có thương hiệu và nhãn hiệu bị bên thứ 3 vi phạm như hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái, chủ thể quyền cần có sự hỗ trợ của luật sư sở hữu trí tuệ

Thẩm quyền của Tòa án trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến quyền SHCN

Thẩm quyền của tòa án liên quan đến quyền SHCN được thể hiện tại cả ba lĩnh vực dân sự, hành chính và hình sự. Tuy nhiên, các vụ kiện chủ yếu được giải quyết tại tòa án dân sự, hành chính. Rất ít các vụ án hình sự liên quan đến quyền SHCN được đưa ra xét xử[...]

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Bộ luật hình sự

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là nhóm tội được hình sự hóa kể từ năm 2009[...]

Tội phạm về quyền sở hữu công nghiệp theo Bộ luật hình sự

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu được thực hiện bằng các biện pháp dân sự và hành chính, còn biện pháp hình sự chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp. Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) hình sự hóa các tội phạm liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp đối với 2 nhóm tội[...]

Hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 qui định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đã liệt kê 32 nhóm hành vi được coi là vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan[...]

Tìm hiểu vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Theo Điều 6 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm 03 nhóm hành vi. Cụ thể như sau[...]

Những lưu ý khi nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm

Theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP. Việc nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp cần phải tuân thủ các yêu cầu về hình thức (Đơn, giấy tờ chứng minh). Ngoài ra, đơn yêu cầu cần chú ý các vấn đề sau[...]

Hồ sơ yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Khi muốn yêu cầu xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, các đối tượng có quyền yêu cầu xử lý vi phạm cần gửi đơn yêu cầu xử lý vi phạm và các chứng cứ, thông tin xác định vi phạm (nếu có) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền[...]

Quyền yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Khi phát hiện vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, những đối tượng sau có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm. Cụ thể như sau[...]