Luật sư SBLAW thuyết trình về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Đại học ngoại thương

258

Nhận lời mời của Tổ bộ môn sở hữu trí tuệ Đại học ngoại thương Hà Nội, luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn, trưởng phòng thực thi và giải quyết khiếu nại của SBLAW đã có phần thuyết trình về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Trong bài thuyết trình, luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn đã đưa ra các vấn đề sau:

I/ Điều kiện để được bảo hộ quyền SHTT

II/ Hành vi xâm phạm quyền SHTT

III/ Các biện pháp bảo vệ quyền SHTT

IV/ Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền SHTT

V/ Quy trình xử lý xâm phạm quyền SHTT

VI/ Thủ tục yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền SHTT

Quý vị có thể xem nội dung bài thuyết trình tại đây:

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam