Hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

250

Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 qui định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đã liệt kê 32 nhóm hành vi được coi là vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan. Các hành vi này bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt cụ thể và biện pháp khắc phục hậu quả đối với mỗi hành vi tương ứng.

Các nhóm hành vi vi phạm đó là:

 1. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký
 2. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
 3. Hành vi vi phạm quy định về giám định quyền tác giả, quyền liên quan
 4. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức tư vấn, dịch vụ
 5. Hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng hóa sao chép lậu
 6. Hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm
 7. Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm
 8. Hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm
 9. Hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh
 10. Hành vi xâm phạm quyền cho phép biểu diễn tác phẩm trước công chúng
 11. Hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính
 12. Hành vi xâm phạm quyền phân phối tác phẩm
 13. Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm
 14. Hành vi xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng
 15. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm
 16. Hành vi giả mạo chữ ký của tác giả trên tác phẩm
 17. Hành vi xâm phạm quyền áp dụng biện pháp công nghệ để tự bảo vệ quyền tác giả
 18. Hành vi xâm phạm quyền được giới thiệu tên của người biểu diễn
 19. Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn
 20. Hành vi xâm phạm quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của người biểu diễn
 21. Hành vi xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn
 22. Hành vi xâm phạm quyền phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình
 23. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn
 24. Hành vi xâm phạm quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình
 25. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình
 26. Hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại
 27. Hành vi xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng
 28. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng chương trình phát sóng
 29. Hành vi xâm phạm quyền định hình chương trình phát sóng
 30. Hành vi xâm phạm quyền sao chép chương trình phát sóng
 31. Hành vi trích ghép bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng
 32. Hành vi xâm phạm quyền áp dụng biện pháp công nghệ để tự bảo vệ quyền liên quan