Video: Xử lý vi phạm sáng chế tại Việt Nam

239

Luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SBLAW đã có phần tư vấn về biện pháp và căn cứ xử lý vi phạm sáng chế tại Việt Nam, mời Quý vị đón xem tại đây: