NỘP ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI LIÊN BANG MYNAMAR

221

MYANMAR là mảnh đất vàng cuối cùng của Châu Á, là một thị trường tiềm năng cho nhà đầu tư Việt Nam vào kinh doanh.

Hệ thống sở hữu trí tuệ của Myanmar chưa phát triển nhiều, vì vậy, để tạo thuận lợi cho nhà sáng chế Việt Nam, SBLAW cung cấp một số thông tin hữu ích như sau:

I. Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn

  1. Giấy ủy quyền đặc biệt (ký, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự bởi Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam)
  2. Tuyên bố sở hữu (ký và công chứng)
  3. Bản mô tả sáng chế
  4. Bản sao tài liệu nộp đơn ban đầu

II. Những thông tin cần thiết để nộp đơn

  1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
  2. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
  3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích và chỉ số phân loại sáng chế
  4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên
  5. Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế nếu là đơn PCT