Lưu ý khi nộp đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích.

246

Là một tổ chức luật sư sỏ hữu trí tuệ nhiều kinh nghiệm, SBLAW hỗ trợ khách hàng trong việc nộp đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Sau đây, chúng tôi hướng dẫn và có một vài lưu ý với chủ sở hữu sáng chế khi nộp đơn như sau:

I. Thông tin cần thiết khi nộp đơn sáng chế. 

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn (nếu chủ đơn là người nước ngoài)
 2. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
 3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích và chỉ số phân loại sáng chế
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên.

II. Những tài liệu cần thiết để tiến hành nộp đơn.

 1. Giấy Uỷ Quyền (theo mẫu của SBLAW). Cần phải bổ sung bản gốc trong vòng 01 tháng tính từ ngày nộp đơn
 2. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ, phần tóm tắt và hình vẽ minh hoạ (nếu có). Trong trường hợp khách hàng không viết được bản mô tả, luật sư chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng.
 3. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp nếu là đơn xin hưởng quyền ưu, bổ sung trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

III. Một số lưu ý đối với người nộp đơn như sau: 

 1. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên cho đơn sáng chế/giải pháp hữu ích là 12 tháng tính từ ngày ưu tiên (theo Công ước Paris về sở hữu công nghiệp)
 2. Trong một số trường hợp, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên
 3. Theo quy định của Luật SHTT, thời hạn để nộp yêu cầu thẩm định nội dung là 42 tháng đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế) hoặc 36 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) tính từ ngày ưu tiên sớm nhất
 4. Cũng theo Luật SHTT, thời hạn cho việc thẩm định hình thức của đơn là 01 tháng tính từ ngày nộp đơn và thời hạn cho việc thẩm định nội dung là 12 tháng tính từ ngày Công bố đơn (nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày Công bố đơn) hoặc tính từ ngày nộp yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu thẩm định nội dung đó được nộp sau ngày Công bố đơn)
 5. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm và của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Các Bằng độc quyền này có hiệu lực kể từ ngày cấp, chủ văn bằng có thể áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm.
 6. Phí duy trì hiệu lực/gia hạn chỉ phải nộp sau khi Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp và được tính theo từng năm.
 7. Chủ sở hữu cần liên hệ với các luật sư nhiều kinh nghiệm để được tư vấn sâu hơn.