Xử lý vi phạm sáng chế tại Việt Nam

237

SBLAW là một đại diện sở hữu trí tuệ có uy tín, với nhiều luật sư sở hữu trí tuệ giỏi, có thể hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý vi phạm sáng chế tại Việt Nam.

Khác với việc xử lý vi phạm về nhãn hiệu, quá tình xử lý vi phạm sáng chế là thủ tục pháp lý phức tạp, bao gồm các công việc như thẩm định về hành vi xâm phạm sáng chế của bên vi phạm, tiến hành điều tra hành vi xâm phạm, tổ chức đánh giá về tính chất và mức độ vi phạm, tiến hành thu thập và lưu giữ chứng cứ về hành vi xâm phạm, lựa chọn thủ tục pháp lý phù hợp với từng vụ việc cụ thể.

Đây là những công việc vô cùng phức tạp, đòi hỏi các trình độ chuyên môn sâu về kỹ thuật và chuyên môn sâu về luật pháp, vì vậy, chủ sở hữu sáng chế nên tiến hành ủy quyền cho các luật sư sở hữu trí tuệ để tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm sáng chế một cách nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Dịch vụ pháp lý xử lý vi phạm quyền sáng chế do luật sư của SBLAW cung cấp cho khách hàng gồm các công việc cụ thể sau:

– Tiến hành làm việc và hỗ trợ các cơ quan chức năng ( như Cảnh sát kinh tế, Cục Sở hữu trí tuệ, Quản lý thị trường, tòa án, trọng tài,..) để thực hiện xử lý vi phạm đối với sáng chế.

– Gửi thư cảnh báo (Warning letter) để yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm

– Phối hợp và yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế trước Tòa án và trọng tài