Tư vấn sở hữu trí tuệ về sáng chế

292

SBLAW với các luật sư sáng chế giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn về sở hữu trí tuệ về sáng chế.

Các dịch vụ tư vấn pháp lý về sáng chế bao gồm:

 • Tiến hành tra cứu sáng chế tại Việt Nam và quốc tế (bao gồm việc tra cứu thông tin thư mục, tra cứu tình trạng kỹ thuật và tra cứu vi phạm bảo hộ)
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Quốc tế theo Hiệp định PCT.
 • Tư vấn, soạn thảo, chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) và các cơ quan sáng chế khác trên thế giới.
 • Tư vấn và tiến hành phản đối đơn sáng chế và khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan sáng chế khác.
 • Tư vấn và tiến hành duy trì và khảo sát tính hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và quốc tế.
 • Tiến hành thủ tục pháp lý nhằm đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực văn bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và quốc tế
 • Tư vấn và tiến hành quản lý sáng chế bao gồm việc định giá sáng chế tại Việt Nam và quốc tế
 • Cử luật sư tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sáng chế, và các hợp đồng liên quan đến sáng chế giữa các đối tác.
 • Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sáng chế và hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Việt Nam và quốc tế.
 • Tư vấn thực thi quyền độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và quốc tế
 • Đại diện và cử đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm quyền sáng chế