Dịch vụ pháp lý bảo hộ nhãn hiệu

245

SBLAW với các luật sư và chuyên viên tư vấn giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn về sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế.

Các dịch vụ tư vấn pháp lý về nhãn hiệu của chúng tôi bao gồm:

 • Tiến hành thiết kế mẫu nhãn hiệu, phân loại sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu theo Công ước quốc tế
 • Tiến hành thủ tục tra cứu nhãn hiệu, đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế
 • Tư vấn và chuẩn bị nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế, theo Nghị định thư Madried.
 • Tiến hành khảo sát tính hiệu lực của nhãn hiệu và gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế
 • Theo dõi và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT
 • Khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền của người nộp đơn
 • Quản lý danh mục nhãn hiệu của doanh nghiệp bao gồm định giá thương hiệu
 • Cử luật sư tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu, nhượng quyền kinh doanh (franchising) tại Việt Nam và quốc tế
 • Tư vấn, soạn thảo và đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng)
 • Tư vấn vi phạm, các biện pháp thực thi quyền độc quyền nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế
 • Đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm tại Tòa án và Trọng tài