Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

384

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý về chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiêu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP):

Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc nhãn hiệu được các bên mua bán theo một thỏa thuận nhất định.

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu gồm quyền chiếm hữu, quyền định đoạt và quyền sử dụng.

Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

Môt số vấn đề pháp lý mà chủ sở hữu cần quan tâm:

– Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung như chuyển cả cơ sở kinh doanh hoặc các biện pháp pháp lý khác.

– Quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng nếu không gây sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó.

– Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển giao cho tổ chức cá nhân đáp ứng điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó (Điều 138, Điều 139 Luật SHTT Việt Nam).

Hồ sơ pháp lý để tiến hành:

– Tờ khai (Theo hướng dẫn)

– Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu (SBLAW có thể hỗ trợ đàm phán và soạn thảo)

– Giấy ủy quyền (Theo mẫu của SBLAW)

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)