Đăng ký nhãn hiệu dạng trắng đen hay màu sắc?

236

Khi doanh nghiệp tiến hành một dự án mới hay đưa một sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường, doanh nghiệp cần quan tâm tới việc đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Một vấn đề đặt ra đó là doanh nghiệp nên lựa chọn đăng ký nhãn hiệu dạng trắng đen hay màu sắc để đăng ký?

Việc lựa chọn nhãn hiệu màu trắng đen hay nhãn hiệu dưới dạng màu để đăng ký hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Căn cứ vào phần hướng dẫn sử dụng của bộ nhận diện thương hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ lựa chọn và quyết định nhãn hiệu được sử dụng như thế nào trong thực tế.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, việc chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu ở dạng đen trắng sẽ có phạm vi bảo hộ rộng hơn là so với việc đăng ký ở dạng màu sắc cụ thể.

Nếu đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ở dạng đen trắng, khi sử dụng, chủ sở hữu có thể sử dụng ở bất kỳ màu sắc nào mà họ mong muốn.
Còn nếu đăng ký ở dạng màu sắc, chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ có thể sử dụng chính xác màu sắc mà họ đã yêu cầu đăng ký.
Lời khuyên cho chủ sở hữu thương hiệu là nên đăng ký nhãn hiệu ở dạng đen trắng để có phạm vi bảo hộ rộng nhất.