Vàng được quy định là một loại ngoại tệ theo luật Việt Nam.

Vàng được coi là một loại ngoại tệ. Vàng tại tổ chức tín dụng được hạch toán tương tự như ngoại tệ, đơn vị...

Điều kiện thành lập tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018. quy định về cấp...
Thiên nhiên đẹp

Luật sư tư vấn luật tài chính

Luật sư của SBLaw cung cấp dich vụ tư vấn luật về khía cạnh tài chính cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước[...]