Điều kiện thành lập tổ chức tài chính vi mô

223

Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018. quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Theo nội dung của TT 03, điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô gồm: – Có đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động;

– Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định;

– Có người quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn, điều kiện;

– Có điều lệ phù hợp.

Tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đảm bảo có ít nhất một thành viên sáng lập là tổ chức đã hoặc đang trực tiếp tham gia quản lý hoặc điều hành chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, bền vững trong ít nhất 03 năm liên tiếp trước thời điểm nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép.

Mời các bạn xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về vấn đề tài chính ngân hàng trên truyền hình: