Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho khách sạn.

220

Từ ngày 15 tháng 04 năm 2018, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 05 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 01 cột bơm trở lên… phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Trên đây là nội dung của  Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đươc Chính phủ ban hành.

Nghị định còn quy định thêm về đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, đó là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà,công trình; máy móc, thiết bị; Các loại hàng hóa, vật tư.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường hay còn gọi là miễn thương trong các trường hợp như:

  • Động đất hoặc những biến động khác của thiên nhiên;
  • Thiệt hại do biến cố về chính trị, an ninh và trật tự xã hội gây ra;
  • Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm;
  • Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính…

Mời các bạn xem thêm nôi dung tư vấn của luật sư trên truyền  hình: