Video: Điều kiện kinh doanh theo Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

229

Mời Quý vị đón xem chương trình Luật sư doanh nghiệp có phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW về điều kiện kinh doanh theo Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

Mời Quý vị đón xem tại đây: