Video: Ai có quyền ban hành điều kiện kinh doanh?

352

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cùng các chuyên gia pháp lý khác cùng bàn về thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh, mời Quý vị đón xem tại đây: