Video: Luật doanh nghiệp và luật đầu tư sau 1 tháng triển khai

252

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi với các chuyên gia pháp lý khác về vấn đề thực thi luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2014, mời quý vị đón xem tại đây: