Ban đầu cam kết góp vốn bằng tiền Việt Nam, nhưng sau đó muốn đổi thành góp bằng vàng, có được hay không?

405

Câu hỏi:

Tôi là Mai, tôi muốn góp vốn để thành lập công ty TNHH Y chuyên về kinh doanh thời trang. Ban đầu, tôi cam kết góp vốn bằng tiền Việt Nam, nhưng do không đủ tiền mặt để góp vốn nên tôi muốn chuyển hình thức góp sang góp bằng vàng. Quý công ty cho tôi hỏi như vậy có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 48 Bộ Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau:

“2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.” 

Căn cứ quy định này, thành viên phải góp vốn đúng và đủ loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp thành viên muốn góp phần vốn góp bằng tài sản khác với loại tài sản đã cam kết thì phải được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

Như vậy, việc chuyển hình thức góp vốn từ tiền Việt Nam sang vàng của bạn có thể được nếu đa số thành viên còn lại tán thành.