Xử lý phần vốn góp khi thành viên là cá nhân chết

420

Câu hỏi:

Tôi là Đức, tôi có một người bạn  đang nắm giữ một phần vốn góp trong công ty TNHH X chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, nhưng đã chết do bị đột quỵ và không để lại di chúc. Vậy quý công ty cho tôi hỏi, phần vốn góp này sẽ được xử lí như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau.

Trong trường hợp cá nhân nắm giữ phần vốn góp mất mà không có người thừa kế thì sẽ được giải quyết theo Khoản 4 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Căn cứ quy định này, nếu cá nhân nắm giữ phần vốn góp chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. Như vậy, phần vốn góp của người hàng xóm của bạn sẽ trở thành di sản thừa kế và sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật.

Hàng thừa kế được Bộ luật Dân sự 2015 quy định cụ thể như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  1. a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  2. b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  3. c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
  4. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
  5. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Như vậy, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau theo quy định của pháp luật dân sự nêu trên.