Thủ tục thay đổi giám đốc

270

Câu Hỏi: Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi về thủ tục thay giám đốc.  Em đang làm ở công ty (không viết tắt) TNHH X có 2 thành viên A và B. A có số vốn góp 70% nên hiện giờ đang là Giám Đốc. Nhưng bây giờ anh A muốn đưa anh B làm giám đốc còn anh A không tham gia trực tiếp quản lý nữa. Như vậy có được không, và nếu được thì cần những thủ tục gì ạ. Mong luật sư tư vấn giúp. Cảm ơn

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau

Trước hết, người được bổ nhiệm là giám đốc cần phải phù hợp với một số điều kiện do Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp quy định. Tiêu chuẩn của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quy định tại Điều 65 Luật doanh nghiệp như sau:

“1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

  1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
  2. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.”

Như vậy, tiêu chuẩn để trở thành giám đốc công ty TNHH 2 thành viên do điều lệ công ty quy định. Nếu điều lệ công ty không có quy định gì thì điều kiện trở thành giám đốc công ty như điều 65 Luật doanh nghiệp 2014 nêu trên.

Vấn đề về thủ tục thay giám đốc:

Trong trường hợp giám đốc công ty bạn đồng thời là người đại diện theo pháp luật và/hoặc người quản lý công ty, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng kí kinh doanh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thủ tục về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định tại Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Theo đó công ty nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh, thành phố nơi Công ty đóng trụ sở bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu Phụ lục II-2 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, ngày 01/12/2015 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp) và phải bao gồm các thông tin: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của Công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của Công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của Công ty theo Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

– Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.