Không góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký có thể bị xử phạt như thế nào?

456

Câu Hỏi: Doanh nghiệp tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, đã thành lập từ 12/2016, chúng tôi đăng ký vốn điều lệ là 10 tỷ nhưng vốn thực góp hiện tại là 3,5 tỷ. Vậy chúng tôi có thể bị xử phạt thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014, thành viên đã cam kết góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải góp đủ và đúng loại tài sản trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kế thì công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn, tức là ngày thứ 90 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty bạn thành lập từ tháng 12/2016 nên tính đến thời điểm này, nếu công ty chưa tiến hành thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh thì có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Về mức phạt, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì với hành vi không góp đủ Vốn điều lệ như đã đăng ký, đã cam kết mà không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.