Có thể lập địa điểm kinh doanh ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được không?

467

Câu Hỏi: Thưa luật sư, hiện tại doanh nghiệp tôi đang có trụ sở chính ở Hà Nội và sắp tới tôi muốn mở thêm một địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên. Mong luật sư tư vấn cho tôi có được thành lập địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh không?

Luật sư tư vấn Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo khoản 2 điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: “Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.”

Như vậy, theo quy định hiện hành, bạn không thể lập địa điểm kinh doanh ở Hưng Yên khi trụ sở chính đặt tại Hà Nội, trừ trường hợp bạn đã có chi nhánh tại Hưng Yên

Tuy nhiên, kể từ ngày 10/10/2018, khi Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực, việc lập điểm kinh doanh ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ được cho phép. Vì vậy, kể từ thời điểm này, bạn có thể tiến hành lập địa điểm kinh doanh ở Hưng Yên.