Trang chủ Dịch vụ Tư vấn Dự án BOT và Bất động sản

Tư vấn Dự án BOT và Bất động sản

Dự án BOT (Xây Dựng – Vận Hành – Chuyển Giao)

SBLAW có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, đàm phán và soạn thảo các hợp đồng BOT cho các dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam.

Luật sư của SBLAW khi tư vấn cho khách hàng đều có mối quan hệ và hợp tác tốt với các cơ quan chức năng của Việt Nam để đảm bảo dự  án được phê duyệt đúng thời hạn và có thể triển khai được trên thực tế.

Luật sư tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp
Luật sư tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

SBLAW tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề pháp lý liên quan tới dự án phức bao gồm cử luật sư tham gia quá trình đàm phán, soạn thảo các hợp đồng BOT, các hợp đồng chuyển giao, soạn thảo điều lệ của công ty BOT.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law