Luật sư nội bộ cho doanh nghiệp

247

Câu hỏi: Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty tôi muốn tìm một công ty Luật chuyên nghiệp tư vấn pháp luật thường xuyên cho công ty tôi. Vui lòng báo giá.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty (sau đây gọi là “Khách hàng”) đã quan tâm tới dịch vụ của SB Law. Chúng tôi hiểu tằng, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên. Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh đệ trình đến Quý Khách hàng Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật Thường xuyên phác thảo phạm vi dịch vụ cũng như chi phí và các điều khoản cung cấp dịch vụ để Quý khách hàng xem xét và cân nhắc.

  1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN CỦA SB LAW

1.1.      Phạm vi dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

Trong phạm vi của Đề xuất Dịch vụ này, dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:

– Cập nhật cho Khách hàng các văn bản pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và các luật liên quan khác. SB Law sẽ gửi Bản tin pháp luật tóm tắt nội dung mới nhất của văn bản pháp luật liên quan cho Khách hàng sau khi văn bản được ban hành;

– Tiến hành giải thích (nếu cần thiết) các nội dung liên quan đến Bản tin pháp luật theo yêu cầu của Khách hàng;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng;

– Chuẩn bị các Biên bản và/hoặc các Nghị quyết liên quan đến cuộc họp các Giám đốc, các thông báo,chấp thuận và các văn bản ủy quyền cho Khách hàng;

– Dự thảo các văn bản nghị quyết của Ban giám đốc và các văn bản liên quan về việc thay đổi các Giám đốc, thư ký và địa chỉ công ty;

– Rà soát và/hoặc dự thảo các công văn trao đổi giữa Khách hàng với đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng;

– Rà soát và/hoặc dự thảo Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng lao động, Hợp đồng thuê, Thư cảnh cáo….giữa Khách hàng và các Bên liên quan khác;

– Dịch thuật các văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh;

1.2.      Phương thức cung cấp dịch vụ:

Mối quan hệ công việc giữa SB LAW và Khách hàng dựa vào cơ sở là SB LAW sẽ trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng và sự trao đổi giữa các bên sẽ được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

  • Email;
  • Điện thoại và/hoặc fax;
  • Họp trực tiếp;

Cả SB LAW và Khách hàng cùng đồng ý rằng việc cung cấp dịch vụ của SB LAW không tạo lập mối quan hệ lao động giữa Chuyên viên tư vấn hoặc Luật sư do SB LAW giao thực hiện nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là “Tư vấn viên”) và Khách hàng. Tư vấn viên không có quyền được nhận các quyền lợi của Người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, bảo hiểm y tế và tai nạn, bảo hiểm nhân thọ, nghỉ ốm và/hoặc nghỉ phép. Số giờ làm việc cần thiết của Tư vấn viên với Khách hàng được quyết định bởi SB LAW nhưng vẫn đảm bảo thời giờ cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của SB LAW theo yêu cầu của Khách hàng.

Thời gian làm việc của SB Law cho Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trao đổi qua điện thoại, công văn, thư điện tử, họp, phân tích và nghiên cứu quy định pháp luật, rà soát và soạn thảo văn bản/tài liệu/hợp đồng, thuyết trình, gặp gỡ, và đi lại và thời gian làm việc sẽ được tính phí. Khách hàng sẽ không bị tính phí cho những cuộc điện thoại không thường xuyên kéo dài trong tối đa đến 10 phút. Các cuộc điện thoại trên 10 phút sẽ bị tính phí.

Tất cả các cuộc họp sẽ được lên lịch hẹn trước bởi SB LAW và Khách hàng sẽ thực hiện theo lịch này. Trong trường hợp cần hủy lịch hẹn, Bên yêu cầu hủy cần thông báo trước cho bên còn lại ít nhất 10 giờ trước khi diễn ra cuộc họp. Thời gian hẹn gặp bị hủy không được báo trước sẽ vẫn bị tính phí cho Khách hàng tùy theo tính chất nội dung vụ việc mà hai bên dự kiến trao đổi.

Khách hàng hiểu rằng SB LAW là một công ty luật có giao dịch với nhiều khách hàng khác nhau, vì vậy Khách hàng cần cung cấp thông báo hợp lý, công bằng, và thực tế cho SB LAW về tất cả các yêu cầu công việc. Trong trường hợp có các yêu cầu cung cấp các ý kiến tư vấn pháp luật ở tình trạng khẩn cấp, SB LAW sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để ưu tiên phục vụ yêu cầu của Khách hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ được cung cấp, SB LAW sẽ cần có thời gian hợp lý để thu thập, trao đổi các chi tiết cần thiết và các nghiên cứu pháp lý cho việc thực hiện công việc để đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của Khách hàng với chất lượng tối ưu.

1.3.      Thời gian làm việc tiêu chuẩn và Phí dịch vụ tư vấn:

Thông qua thảo luận sơ bộ, SB Law sẽ đưa ra số giờ làm việc mỗi tháng (sau đây gọi là “Thời gian làm việc tiêu chuẩn”) phù hợp với hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

SB LAW đảm bảo rằng các Tư vấn viên sẵn sàng cung cấp dịch vụ trong thời giờ làm việc thông thường (từ Thứ hai đến Thứ sáu, 8:30 giờ sáng đến 6:00 chiều. Các ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần không được tính vào thời gian làm việc bình thường). Thời gian cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nằm ngoài thời gian làm việc thông thường sẽ được tính gấp đôi. Trong trường hợp Thời gian làm việc tiêu chuẩn của một tháng không được sử dụng hết, thời gian này sẽ được tự động chuyển vào thời gian chuẩn của tháng sau. Tuy nhiên, không có trường hợp nào mà thời gian làm việc của một tháng vượt quá 180% Thời gian làm việc tiêu chuẩn. Hiện tại, SB LAW cung cấp các gói dịch vụ như sau:

Gói Dịch vụ Giờ làm việc tiêu chuẩn/01 tháng (giờ) Phí tư vấn (VNĐ)
Gói cơ bản 05 8.000.000
Gói tiêu chuẩn 10 14.0000.000
Gói cao cấp 15 20.000.000

Thời gian làm việc thực tế nằm ngoài phạm vi Dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên được quy định ở trên hoặc vượt quá Thời gian làm việc tiêu chuẩn sẽ được đàm phán riêng và được tính phí dựa trên số giờ tiêu chuẩn (5,672,000VNĐ/01 giờ làm việc) theo danh mục dịch vụ với các khoản thanh toán đến hạn.

1.4       Thanh toán

Hóa đơn của SB LAW sẽ được gửi một tuần trước khi bắt đầu tháng dịch vụ tiếp theo. Các khoản thanh toán cần được thực hiện trong thời gian năm (03) ngày làm việc trước khi bắt đầu mỗi dịch vụ. Các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả.

Nếu khối lượng công việc được thực hiện bởi SB Law vượt quá Thời gian làm việc tiêu chuẩn mỗi tháng, SB Law sẽ thông báo và đề nghị Khách hàng xác nhận về các khoản phí phát sinh thêm do thêm giờ làm việc (giờ làm việc thực tế vượt quá giờ làm việc tiêu chuẩn). Khoản chi phí phát sinh sẽ được tự động chuyển vào phí dịch vụ tháng tiếp theo.

Trường hợp Khách hàng đề nghị SB LAW thực hiện những công việc cụ thể, phức tạp hoặc tham gia sâu vào thủ tục pháp lý đòi hỏi thời gian và công sức vượt quá giới hạn thời gian làm việc tiêu chuẩn của Hợp đồng này, SB LAW sẽ thông báo để Khách hàng lựa chọn một trong các cách sau (1) hoặc SB LAW sẽ thực hiện công việc này theo Hợp đồng Tư vấn Thường xuyên; (2) hoặc SB LAW và Khách hàng sẽ ký kết một hợp đồng riêng biệt để thực hiện công việc đó.

Chúng tôi sẽ xuất báo cáo tổng kết dịch vụ hàng tháng. Mỗi báo cáo sẽ bao gồm các chi phí dịch vụ và các khoản phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ như phí bưu điện, điện thoại, photocopy, giao nhận, thao tác máy tính, giờ làm thêm đối với các trường hợp yêu cầu gấp, lệ phí nhà nước, dịch vụ tin nhắn, chi phí ăn ở, đi lại của Tư vấn viên ngoài Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Các chi phí phát sinh ngoài khoản phí tư vấn pháp luật thường xuyên được thể hiện trong báo cáo cần được thanh toán trong thời gian mười (10) ngày kể từ ngày thông báo. Trong trường hợp chậm thanh toán mười (10) ngày so với ngày đến hạn thanh toán, SB LAW sẽ tùy ý lựa chọn tạm ngừng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên và tính lãi suất chậm trả theo tỉ lệ 1,5% mỗi tháng cho khoản chậm thanh toán.

1.5        Thời hạn dịch vụ:

Thời hạn Dịch vụ sẽ là 06 (sáu) tháng kể từ ngày Các Bên ký Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Pháp luật. Trong vòng 01 (một) tháng trước khi thời hạn này kết thúc, nếu không có Bên nào thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản, thời hạn dịch vụ sẽ tự động được gia hạnh 06 (sáu) tháng tính từ ngày hết hạn dịch vụ.