Thành lập công ty tư vấn du học có yêu cầu người đứng đầu phải có bằng ngoại ngữ?

279

Câu hỏi: Tôi là Tú. Qúy công ty cho tôi hỏi: Tôi không có bằng ngoại ngữ nhưng tôi có bằng đại học thì có thành lập được công ty tư vấn du học không ạ?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trước đây, theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg thì để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học thì Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Tuy nhiên, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP thay thế một số quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg, theo đó:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du họccó trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, quy định điều kiện đối với người đứng đầu công ty tư vấn du học đã được bãi bỏ, điều kiện trên chỉ áp dụng đối với nhân viên trực tiếp tư vấn du học. Do đó, việc bạn không có bằng ngoại ngữ sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn thành lập công ty tư vấn du học bạn nhé.