Khi nào người lao động được kiện người sử dụng lao động ra toà?

341

Người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự trong 03 trường hợp sau đây:

  • Có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình;
  • Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;
  • Đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.

Người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính trong 02 trường hợp sau:

  • Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
  • Đã hết thời hạn mà khiếu nại lần hai không được giải quyết.

Trên đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 24/2018 của CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 24 có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW trên truyền hình về chủ đề liên quan: