Luật sư tranh tụng trong tranh chấp kinh doanh thương mại

217
tranh-chap-kinh-doanh-thuong-mai

SBLaw có đội ngũ luật sư giỏi, hiểu biết nghiệp vụ và pháp luật kinh doanh, sẵn sàng giúp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh và thương mại.

Hoạt động hỗ trợ pháp lý của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết các tranh chấp liên quan hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế.
  • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết giải quyết tranh chấp trong hoạt động thanh toán trong và ngoài nước, bồi thường thiệt hại theo hợp đồng, phạt vi phạm trong hoạt động thương mại và các chế tài thương mại khác.
  • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp về trách nhiệm của các bên trong trong vụ việc tranh chấp,
  • Tư vấn, hướng dẫn hoặc tự mình thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp
  • Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, hòa giải
  • Cử luật sư giỏi tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án, trọng tài và các cơ quan tài phán khác.
  • Bảo đảm bản án có hiệu lực của tòa án, trọng tài được thi hành trên thực tế.