Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thuế

470
Luật sư SB giải quyết tranh chấp thuế

Các luật sư của SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn giải quyết tranh chấp thuế. Các công việc mà luật sư cung cấp gồm:

  • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải tranh chấp về các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
  • Tư vấn, đưa ra ý kiến pháp lý và đề xuất giải pháp các tranh chấp về thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho doanh nghiệp; in, mua hóa đơn, chứng từ; kê khai thuế; quyết toán thuế, hoàn thuế; miễn thuế; giảm trừ thuế cho doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài.
  • Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý nhằm giải quyết các tranh chấp về ấn định thuế.
  • Nghiên cứu và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp về số tiền thuế phải nộp khi quyết toán thuế, khấu trừ thuế VAT, miễn giảm thuế, khẩu trừ thuế, số tiền phạt vi phạm về thuế của doanh nghiệp với cơ quan thuế khi quyết toán và thanh tra thuế.
  • Tư vấn vấn đề thuế phát sinh trong các hoạt động M&A, hoạt động chia, tách, mua bán doanh nghiệp và các hoạt động tại cơ cấu công ty.
  • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục khiếu nại về thuế, khởi kiện vụ án hành chính về thuế tại tòa án có thẩm quyền.
  • Cử luật sư đại diện doanh nghiệp, cá nhân, người nộp thuế làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
  • Đại diện doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, người nộp thuế khiếu nại các quyết định của cơ quan thuế.
  • Cử luật sư tham gia với tư cách đại diện ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế tại tòa án có thẩm quyền.