NỘP ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI LÀO

215

SBLAW là một đại diện sở hữu trí tuệ quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong và ngoài nước bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích tại Lào.

Chúng tôi cũng mong muốn đưa ra một số lưu ý khi nộp đơn tại Lào để khách hàng tham khảo:

I. Những lưu ý quan trọng.

 1. Nếu bộ hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế/GPHI không nộp kèm Báo cáo Kết quả Tra cứu thì người nộp đơn sẽ phải nộp phí bổ sung để cơ quan SHTT Lào tiến hành tra cứu với cơ quan tra cứu sáng chế nước ngoài hay một tổ chức quốc tế có liên quan.
 2. Thời hạn để nộp muộn các tài liệu nộp đơn trong thời hạn là 90 ngày tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn)
 3. Tài liệu nộp đơn nên bằng tiếng Anh. Nếu dùng ngôn ngữ khác thì  người nộp đơn cần phải bổ sung bản dịch  ra tiếng Lào trong vòng 90 ngày tính từ ngày nộp đơn
 4. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris về sở hữu công nghiệp là 12 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên.
 5. Theo Luật SHTT của Lào, thời gian tính từ khi nộp đơn cho đến khi cấp bằng là 50 tháng đối với sáng chế hoặc 12 tháng đối với GPHI.
 6. Thời hạn hiệu lực của Văn Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm và của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 07 năm tính từ ngày nộp đơn.

II.  Những thông tin sau cần cung cấp cho SBLAW.

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
 3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích và chỉ số phân loại sáng chế
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên
 5. Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế nếu là đơn PCT.

III. Những tài liệu sau cần bổ sung khi nộp đơn. 

 1. Bản gốc Giấy Uỷ Quyền có công chứng (theo mẫu của SBLAW).
 2. Bản gốc Giấy xác nhận việc chuyển nhượng (theo mẫu của SBLAW) nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
 3. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ, phần tóm tắt và hình vẽ minh hoạ (nếu có)
 4. Báo cáo Kết quả Tra cứu Sáng chế của bất kỳ một cơ quan tra cứu sáng chế nước ngoài hay một tổ chức quốc tế có liên quan nào để làm cơ sở cho Cơ quan Đăng ký của Lào trong quá trình xét nghiệm đơn (nếu có).
 5. Các tài liệu khác nếu có.