Doanh nghiệp sẽ bị giải thể nếu bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

325

Câu hỏi: Tôi là Mai, làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài ở Vĩnh Phúc. Tôi có một thắc mắc như sau: Nếu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty tôi bị thu hồi thì công ty tôi có bị giải thể không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không dẫn tới hậu quả pháp lý là công ty bị giải thể. Bởi mỗi công ty có quyền được thực hiện nhiều dự án đầu tư khác nhau, mỗi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ áp dụng cho một dự án đầu tư duy nhất và không ảnh hưởng tới các dự án đầu tư còn lại của công ty bạn.