Dịch vụ pháp lý về quyền tác giả và quyền liên quan

377

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý về quyền tác giả và quyền liên quan với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tra cứu thông tin về đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan tại cục Bản quyền
  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động và các hợp đồng liên quan đến việc tạo ra tác phẩm
  • Tư vấn và chuẩn bị và nộp đơn đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan tại Việt Nam và nước  ngoài
  • Tiến hành tranh tụng liên quan đến quyền tác giả/quyền liên quan tại Tòa án và Trọng tài
  • Cử luật sư tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền tài sản, chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm và các hợp đồng khác liên quan đến tác phẩm
  • Tiến hành tư vấn vi phạm, các biện pháp thực thi quyền tác giả/quyền liên quan
  • Cử luật sư đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm tại cơ quan giải quyết tranh chấp