Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng?

224
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi là Dương, ở Hà Nội. Tôi có cho một người bạn vay 200 triệu đồng, có hợp đồng ký kết ngày 29/10/2016, đến thời hạn trả nợ là ngày 29/10/2017 mà người này không trả tiền cho tôi. Vậy nếu tôi muốn khởi kiện thì thời hiệu khởi kiện đối với vụ việc này là bao lâu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang muốn khởi kiện dân sự đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng vay. Theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng được xác định như sau:

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.

Theo quy định này thì thời hiệu khởi kiện là 3 năm. Thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng là từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Việc xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu phải căn cứ vào thời điểm có hiệu lực của hợp đồng và thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực thì bên có quyền lợi bị xâm phạm biết hoặc phải biết hành vi vi phạm các điều khoản của hợp đồng và thời điểm biết hoặc phải biết là ngày bên có nghĩa vụ phải thực hiện mà không thực hiện nghĩa vụ hoặc có thực hiện nhưng thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc gây thiệt hại.

Trường hợp đã hết thời hạn thực hiện hợp đồng nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu là ngày hợp đồng hết thời hạn thực hiện.

Như vậy, trong trường hợp của bạn thời hiệu khởi kiện là 3 năm tính từ ngày bạn biết về quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm đó là ngày 29/10/2017.