Ly hôn có cần trả nợ riêng cho chồng?

239

Câu hỏi: Tôi là An. Hai vợ chồng tôi hiện nay đang chuẩn bị làm đơn ly hôn thì tôi phát hiện ra chồng tôi vay tiền bạn bè chơi cờ bạc và thua với số tiền 500 triệu và chồng tôi nói nếu muốn ly hôn thì hãy trả hết số nợ của chồng tôi rồi mới được ly hôn. Quý công ty cho tôi hỏi tôi có nghĩa vụ phải trả số nợ 500 triệu của chồng tôi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về trách nhiệm liên đới của vợ chồng:

“1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Dẫn chiếu đến  Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 37.Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng :

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Căn cứ vào luật, bạn chỉ phải chịu trách nhiệm liên đới với chồng khi mà chồng bạn thực hiện một giao dịch nào đó mà đáp ứng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc các nghĩa vụ tài sản chung được quy định tại Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Việc chồng bạn vay tiền chơi cờ bạc rồi thua hết 500 triệu mà không thỏa thuận với bạn không thuộc các trường hợp mà vợ, chồng phải chịu trách nhiệm liên đới quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Như vậy, bạn không có nghĩa vụ liên đới phải trả số nợ 500 triệu mà chồng bạn đã thua cờ bạc đó.