Chưa đủ 18 tuổi có được kết hôn không?

501

Câu hỏi:  Tôi là Lan. Tôi sinh tháng 12 năm 2000. Tôi và bạn trai tôi hơn tôi 5 tuổi rất yêu nhau và có ý định tiến tới hôn nhân. Nhưng khi ra xã đăng ký kết hôn thì nhân viên ở xã không cho đăng ký với lý do tôi chưa đủ 18 tuổi. Tôi lại nghĩ là tôi đã 18 tuổi và được đăng ký kết hôn. Xin hỏi, với độ tuổi của tôi như vậy thì tôi đã đủ tuổi đăng ký kết hôn hay chưa?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Dẫn chiếu sang điểm a, b, c, và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; 

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

Căn cứ vào luật thì nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên mới được đăng kí kết hôn. Ví dụ bạn sinh ngày 01/12/2000 thì ngày 01/12/2018 là bạn đủ 18 tuổi. Như vậy, nếu bây giờ bạn đi đăng ký kết hôn thì bạn chưa đủ điều kiện đăng ký kết hôn về độ tuổi.