Xác định cha cho con trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

524
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi là Tuyết. Năm 2010, vợ chồng tôi cưới nhau nhưng không có con do chồng tôi bị vô sinh. Vợ chồng tôi đã sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để sinh con bằng cách thụ tinh ống nghiệm giữa noãn của tôi và tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng. Sau khi sinh con ra, cho đến bây giờ do tình cờ vợ chồng tôi biết được người cho tinh trùng là ai và người đàn ông đó đã đòi con của vợ chồng tôi với lý do con được tạo từ tinh trùng của người đàn ông đó. Quý công ty cho tôi hỏi ai mới là bố của cháu trên pháp luật?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 93 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc xác định cha, mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như sau:

“1. Trong trường hợp người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì việc xác định cha, mẹ được áp dụng theo quy định tại Điều 88 của Luật này.

2. Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì người phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra.

3. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra.

4. Việc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được áp dụng theo quy định tại Điều 94 của Luật này”.

Dẫn chiếu Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

  1. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì việc vợ chồng bạn sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong thời kỳ hôn nhân cho nên con sinh ra là con chung của vợ chồng. Và việc  đàn ông cho tinh trùng không làm phát sinh quan hệ cha con giữa người đàn ông đó và con của bạn. Do đó, chồng của bạn là bố của đứa trẻ theo quy định của pháp luật.